Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu extraokazje.pl

1.Serwis extraokazje.pl będzie nazywany w dalszej części tekstu Serwisem.
Właścicielem Serwisu jest Andrzej Płaszczyca kontakt : admin@extraokazje.pl

2. Serwis nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.

2.Gromadzenie danych nie-osobowych

    Podczas użytkowania Serwisu zbierane są dane nie-osobowe udostępniane przez przeglądarki :

  • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  • ustawienia języka,
  • strona odsyłająca,
  • data i godzina wysłania żądania do serwera,
  • IP z którego zostało wysłane żądanie .

Adresy IP zbierane przez Serwis mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do:
– blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom nie przestrzegającym netykiety, umieszczania spamu
lub prób wyrządzenia szkody lub zakłócania poprawnej pracy Serwisu oraz
– do działalności reklamowej w serwisach Google, Facebook oraz Twitter.

3. Adresy E-mail
Adresy E-mail oraz Imię lub Pseudonim, podawane przez Użytkowników przy dodawaniu komentarzy oraz zapisywaniu się do subskrypcji newsletterów, będzie używany jedynie w celu przypomnienia hasła Użytkownika, oraz wysłania newsletter’a – jeśli Użytkownik wyraził taką chęć. Adresy E-mail Użytkowników nie są i nie będą nigdzie publikowane, przetwarzane, sprzedawane ani udostępniane. Newsletter będzie wysyłany nie częściej niż raz w tygodniu.

4.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz “Polityka cookies”].

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego i nie są przechowywane ani przetwarzane w innym celu.

7.Gromadzenie danych osobowych
Podczas rejestracji w Serwisie wymagamy podania przynajmniej adresu E-mail. Podawanie pozostałych danych w profilach, takich jak imię, nazwisko, adres strony internetowej, miejscowość, zawód, zainteresowania nie jest obowiązkowe.

8. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis.
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

11. Prawa autorskie
Serwis zawiera artykuły i poradniki napisane przez Administratora lub jego współpracowników. Wszystkie treści zawarte na stronach portalu są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów z portalu bez zgody Administratora Serwisu.
Serwis zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów lub komentarzy oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają zasady netykiety i powszechnie przyjętych norm kulturalnego zachowania.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO - PODAJ SWÓJ EMAIL